Z NAŠEJ PONUKY

Od 21 do 28. mája kalimbový tím dovolenkuje. Vaše objednané kalimby vám zasielame koncom mája. Ďakujeme za pochopenie. :-*