Bolf Kalimbas s.r.o.
Horná Lehota 135
97681 Horná Lehota
Tel: +421 917 476 150
email: hello@bolfkalimbas.sk

—–
IČO: 52 734 242
DIČ: 212 111 8164

Spoločnosť nie je platcom DPH.
Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 37572/S , oddiel: Sro

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2701718356
Kód banky: 8330
IBAN: SK8383300000002701718356
Plaťte prosím v náš prospech.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb@soi.sk
Spoločnosť sa nenachádza v likvidácii, v konkurze ani vo vyrovnaní.